ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ БАКАЛАВРІВ НА КАФЕДРІ АГРОМЕТЕОРОЛОГІЇ ТА АГРОЕКОЛОГІЇ

16 червня 2021 року на кафедрі Агрометеорології та агроекології Одеського державного екологічного університету  відбулось засідання Екзаменаційної комісії №3, щодо захисту кваліфікаційних робіт бакалавра студентів заочної форми навчання за спеціальністю 101 «Екологія» (РПД Агроекологія).

Кваліфікаційні роботи бакалавра захистили чотири бакалавра
заочної групи навчання – гр. АЕ-5 та АЕ-5т (і). Кваліфікаційні роботи виконувались під керівництвом викладачів кафедри – к.геогр.н., доцента Барсукової О.А., к.геогр.н. асистента Костюкєвич Т.К. та к.геогр.н., асистента Колосовської В.В.

Всі бакалаври захистили роботи та отримали оцінку «добре» та «відмінно».

Захист кваліфікаційних робіт бакалавра пройшов в професійній, але одночасно дружній і творчій обстановці. Доклади відрізнялися творчим підходом до розробки тем та оригінальністю подачі матеріалу. Всі бакалаври продемонстрували високий рівень теоретичних знань і практичних навичок у області сучасної агрометеорології та агроекології, а також відповідність кваліфікаційним вимогам.

Голова та члени Екзаменаційної комісії відзначили високу мотивацію й обґрунтованість проведеної роботи студентів. Кафедра Агрометеорології та агроекології щиро вдячна голові Екзаменаційної комісії №3 – доценту кафедри екологічного права і контролю, гаранту освітньої програми Владимировій Олені Геннадіївні за підтримку й створення комфортної атмосфери під час захисту.

Кафедра вітає всіх бакалаврів груп АЕ-5 з/ф та АЕ-5т (і) з/ф з цією знаменною і чудовою подією, а саме з успішним захистом кваліфікаційних робіт бакалавра та присвоєнням кваліфікації «БАКАЛАВР З ЕКОЛОГІЇ»

За результатами захисту кваліфікаційних робіт бакалавра та враховуючи роботу бакалаврів на протязі навчання,  Екзаменаційна комісія рекомендує всім студентам продовжити  навчання на наступному ступені вищої освіти «Магістр»

 

Ще раз щиро вітаємо всіх,  а викладачам бажаємо творчої наснаги, життєвої енергії, сумлінних та неординарних  студентів з невгамовною жагою до знань!