Захист кваліфікаційних робіт магістрів спеціальності 103 “Науки про Землю” ОПП “Агрометеорологія”

ВІТАЄМО З УСПІШНИМ ЗАХИСТОМ

КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ МАГІСТРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

103 «НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ»

ОСВІТНЬО- ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «АГРОМЕТЕОРОЛОГІЯ» !!!

        23 грудня на кафедрі Агрометеорології та агроекології Одеського державного екологічного університету  відбулось засідання Екзаменаційної комісії № 4 з захисту кваліфікаційних робіт магістрів здобувачів денної та заочної форми навчання спеціальності 103 «Науки про Землю» освітньо-професійної програми «Агрометеорологія».

           Кваліфікаційні роботи магістрів захистили два магістра денної (гр. МЗА-20) та три магістра заочної (гр. МНЗ-2А з/ф) форми навчання. Кваліфікаційні роботи виконувались під керівництвом провідних викладачів кафедри – канд. геогр. наук, доцентів  Божко Л.Ю., Вольвач О.В.,Жигайло О.Л.,  Кирнасівської  Н.В.,  старшого викладача,  канд. геогр. наук  Данілової Н.В.

         Всі магістри отримали оцінку «відмінно», а також за високі успіхи в навчання Кауненко Ю.В. отримала диплом «З ВІДЗНАКОЮ» !!!

              Захист пройшов в професійній, але одночасно дружній і творчій обстановці. Доклади відрізнялися творчим підходом до розробки теми та оригінальністю подачі матеріалу. Всі магістранти продемонстрували високий рівень теоретичних знань і практичних навичок в області сучасної агрометеорології, а також відповідність кваліфікаційним вимогам.

                Голова та члени Екзаменаційної комісії відзначили високу мотивацію й ґрунтовність проведеної роботи студентів. Кафедра Агрометеорології та агроекології щиро вдячна голові Екзаменаційної комісії Мельник Еллі Борисівні та членам комісії – Польовому А.М., Вольвач О.В. та Жигайло О.Л. за підтримку й створення комфортної атмосфери під час захисту.

           Колектив кафедри вітає всіх магістрів груп МЗА-20 та МНЗ-2А з/ф з цієї знаменною і чудовою подією, а саме з успішним захистом кваліфікаційних робіт магістрів та присвоєнням кваліфікації «Магістр з Наук про Землю».

      Сподіваємося, що знання та практичні навички, отримані під час навчання, стануть міцною основою особистого та професійного зростання в незалежності від того, де доведеться працювати.