Лабораторія обробки та аналізу гідрометеорологічної інформації


Лабораторія обробки та аналізу гідрометеорологічної інформації (завідувач – ас. каф. Куришина В.Ю.) створена у 1997 р. на базі кафедри «Геофізичної гідродинаміки і теорії клімату» з метою рішення різних гідрометеорологічних задач за допомогою сучасної обчислювальної техніки. В даний час лабораторія є структурним підрозділом кафедри «Метеорології і кліматології». Лабораторія виконує учбову, наукову і методичну роботу, яка включає проведення учбових занять, тестування знань у студентів з використанням комп’ютерних програм по різних дисциплінах, створення нових комп’ютерних програм на сучасних мовах програмування і обробка з їх допомогою гідрометеорологічних даних, створення електронних версій методичних вказівок, підручників, навчальних посібників та монографій. В лабораторії є велика база гідрометеорологічних даних, яка постійно поповнюється і використовується в науково-дослідних і учбових цілях (для написання статей, наукових, курсових і дипломних проектів і т.п.).

Обладнання лабораторії

Лабораторія обробки та аналізу гідрометеорологічної інформації оснащена сучасним обчислювальним обладнанням, що дає можливість проводити повноцінні практичні та лабораторні заняття зі студентами та виконувати ряд науково-дослідних робіт.


 

Comments are closed