Навчальна лабораторія гідрологічних прогнозів


 

 

 

 

 

 

 

Навчальна лабораторія гідрологічних прогнозів почала функціонувати ще з 1966 року в складі кафедри гідрологічних прогнозів і моделювання Одеського гідрометеорологічного інституту (зараз ОДЕКУ), а з 1995 року – кафедри гідрології суші.

Навчальна лабораторія гідрологічних прогнозів належить до професійно-освітнього циклу підготовки гідрологів, рівня підготовки «бакалавр».

Навчальна лабораторія гідрологічних прогнозів призначено для проведення чергувань студентами по дисципліні “Гідрологічні прогнози” при випуску оперативних щоденних короткострокових і довгострокових гідрологічних прогнозів водного та льодового режимів річок.

Навчальні чергування студентів здійснюються  на основі гідрометеорологічних даних Українського гідрометцентру, що сформовані в автоматизованій програмі робочого місця інженера-гідролога (АРМГідро).

Комплекс АРМгідро дозволяє забезпечити безперервне отримання поточної гідрологічної інформації на мережі Державної Гідрометслужби, автоматизувати технологію обробки і представлення гідрологічних даних, швидко ознайомитися з гідрометеорологічною інформацією будь-якого регіону, прискорити випуск оперативного прогнозу гідрологічного явища, прослідити його подальший розвиток, і, насамперед, створювати сучасну базу вихідних гідрологічних даних про щоденні рівні води, витрати води, запаси води в сніговому покриві тощо.

Під час гідрологічних чергувань в навчальній лабораторії гідрологічних прогнозів студенти на основі отриманої з АРМ-гідро поточної гідрометеорологічної інформації виконують такі види робіт:

  • знайомство студентів з організацією служби прогнозів в Україні;
  • вивчення КОДу передачі гідрометеорологічної інформації з мережі станцій і постів;
  • складання гідрологічного бюлетеня стану водних об’єктів;
  • випуску оперативних щоденних короткострокових і довгострокових прогнозів водного та льодового режимів річок басейну Чорного і Азовського морів.

За розробленою на кафедрі гідрології суші ОДЕКУ методикою територіальних довгострокових прогнозів гідрологічних характеристик весняного водопілля рівнинних річок студенти здійснюють щорічний випуск прогнозів максимальних витрат води весняного водопілля в басейні р. Сейм, Десна та інших лівих приток Середнього Дніпра (за автоматизованим комп’ютерним комплексом). Програмний комплекс дозволяє в автоматичному режимі створювати базу вихідних гідрометеорологічних даних, обробку матеріалів та визначення гідрометчинників весняного водопілля,  складати прогнози максимальних витрат води весняного водопілля, встановлювати їх забезпеченість у багаторічному періоді.

При використанні апарату MapInfo прогнозна інформація (у вигляді максимальних модульних коефіцієнтів та величин забезпеченостей) щорічно надається у картографічному вигляді.

Розподіл по території прогнозних величини максимальних модульних
коефіцієнтів весняного водопілля 2015-2016 р. в басейні р.Сейм, Десна та інших лівих приток Середнього Дніпра

На базі навчальної лабораторії гідрологічних прогнозів виконується курсове та дипломне проектування, підготовка магістерських робіт, проводяться навчальні практики зі студентами.

Обслуговуються чергування студентів завідувачем навчальною лабораторією гідрологічних прогнозів Будкіною І.Є. та техніками І та ІІ категорій.

В навчальній лабораторії гідрологічних прогнозів знаходиться персональний комп’ютер з системою доступу до серверу Українського Гідрометцентру Державної служби України з надзвичайних ситуацій для розкодування, аналізу та коригування гідрологічної інформації.

Comments are closed