Навчальна лабораторія екології рослин


Навчальна лабораторія екології рослин була заснована у 2014 році при  кафедрі агрометеорології та агрометеорологічних прогнозів, яку на сьогоднішній день очолює Панасенко В.А.

Лабораторія екології рослин веде методичне забезпечення занять студентів стаціонара та заочного факультетів з дисциплін: екологія рослин з основами ботаніки та фізіології, агрокліматологія, моделювання впливу гідрометеорологічного режиму на продуктивність агроекосистем, агрометеорологічні прогнози та розрахунки, оцінка впливу екстремальних явищ на продуктивність сільськогосподарських культур та інш.

Співробітники лабораторії беруть участь в експлуатації та використанні для наукових цілей обладнання лабораторії, проводять досліди, спостереження, збирають необхідний для лабораторних занять рослинний матеріал. Лабораторія виконує значний обсяг робіт, пов’язаних з впровадженням результатів наукових досліджень кафедри у практику агрометеорологічного забезпечення сільського господарство України. Виконує тематичні експериментальні спостереження за агрометеорологічними умовами та ростом, розвитком і станом сільськогосподарських культур на навчальній метеорологічній базі в Чорноморці.

Обладнання лабораторії

Навчальна лабораторія екології рослин обладнана всім необхідним для виконання лабораторних та практичних занять студентів – екологів та агрометеорологів стаціонару і заочного факультету. В лабораторії знаходяться: електронний мікроскоп для проведення біологічних досліджень,біохімічний напівавтоматичний аналізатор homalyzer, ваги  цифрові, сушильні шафи з термометром, автоматичний фотометр, а також комплект демонстраційних таблиць та плакатів.

Comments are closed