Навчальна лабораторія ґрунтознавства


Навчальна лабораторія ґрунтознавства почала функціонувати ще з 1954 року в складі кафедри рослинництво та ґрунтознавство на базі кафедри агрометеорології Одеського гідрометеорологічного інституту, яку очолював д.б.н., професор Овчинніков М.М.

Починаючи з 1970 року на посаді завідувача навчальної лабораторії ґрунтознавства працювали  Родзієвська Н.Н., Пихтіна М.О., Гопченко Г.К., на даний час лабораторію очолює к.геогр.н.         Толмачова А.В. На сьогоднішній день штат лабораторії також складається із інженера 1 категорії, та техніка 1 категорії.

Навчальна лабораторія ґрунтознавства призначена для проведення  лабораторних робот з дисциплін: біологія, ґрунтознавство, землеробство та рослинництво для студентів екологів 1-2-го курсів та агрометеорологів 3-4-го курсів.

Співробітники лабораторії беруть участь в експлуатації обладнання лабораторії, перевірці приладів та поповненні новим обладнанням, підготовці обладнання та хімічних реактивів для лабораторних занять, здійснюють науково-методичне забезпечення занять з дисциплін кафедри, постійно поповнюють колекційний матеріал для занять и навчальних практик з дисциплін кафедри. Лабораторія забезпечує проведення експериментальних досліджень кафедри.

Обладнання лабораторії

Навчальна лабораторія ґрунтознавства обладнана всім необхідним для виконання лабораторних та практичних занять студентів – екологів та агрометеорологів стаціонару і заочного факультету. В лабораторії знаходяться: шафа витяжна, дистилятор, ваги торсіонні та цифрові, сушильні шафи з термометром, вимірювачі рівня вологості та кислотності ґрунту, мікроскопи, а також комплект демонстраційних таблиць та плакатів.


 

Comments are closed