About Institute


Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. №363 на базі Одеського гідрометеорологічного інститут був створений Одеський державний екологічний університет. Гідрометеорологічний інститут, об’єднавши гідрологічний та метеорологічний факультети, був створений відповідно рішення Вченої ради університету від 25.10.2001р. та наказу МОН України „Про створення гідрометеорологічного інституту ОДЕКУ” від 21.03.2002р. №204, та є одним із головних структурних підрозділів Одеського державного екологічного університету

Гідрометеорологічний інституту Одеського державного екологічного університету (далі ГМІ ОДЕКУ) є навчально-науковим інститутом ОДЕКУ, який  створений з метою більш ефективної реалізації статутних завдань університету.

Гідрометеорологічний інститут був і залишається провідним вищим учбовим закладом освіти в Україні за напрямом підготовки “Гідрометеорологія”, а з 2016 року за спеціальністю „Науки про Землю”. В рамках цієї спеціальності здійснюється підготовка фахівців: метеорологів, кліматологів, агрометеорологів, гідрологів, океанологів, гідрографів та атмосферних геофізиків. На базі  гідрометеорологічного інституту створений учбовий комплекс “Український центр гідрометеорологічної освіти”,  в який входять Харківський http://www.gidromet.edu.kh.ua/   і Херсонський гідрометтехнікуми http://www.hgmt.com.ua.

До складу інституту входять наступні кафедри:

  • кафедра метеорології та кліматології (завідувач кафедри к.г.н., професор Івус Г.П.);
  • кафедра гідрології суші (завідувач кафедри д.г.н., професор Гопченко Є.Д.);
  • кафедра океанології та морського природокористування (завідувач кафедри д.г.н., професор Берлінський М.А.);
  • кафедра агрометеорології та агрометеорологічних прогнозів (завідувач кафедри д.г.н., професор Польовий А.М.).

На базі Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів, Одеської філії Інституту біології південних морів Національної Академії наук України, Одеського відділення Гідрофізичного Національної Академії наук України, ЧорноморНДІПроект, Одеського обласного. управління водних ресурсів функціонують філії кафедр факультету, де студенти мають можливість проходити навчальні та виробничі практики.

В інституті працюють провідні  вчені, доктори наук. Серед них: професори Степаненко Сергій Миколайович, Школьний Євген Павлович,  Гопченко Євген Дмитрович, Шакірзанова Жаннетта Рашидівна, Семенова Інна Георгіївна, Тучковенко Юрій Степанович, Польовий Анатолій Миколайович, Хохлов Валерій Миколайович, Берлінський Микола Анатолійович, Іванов Сергій Васильович.

В цілому на факультеті працює понад 100 штатних працівників. З них:

докторів наук, професорів – 10 осіб, кандидатів  наук, доцентів – 40 осіб.

Контингент гідрометеорологічного інституту становіть понад 300 студентів.


Comments are closed.